Kezdőoldal

TISZTELT LÁTOGATÓ!

Köszöntjük a Délegyházi Horgász Sportegyesület, a Délegyházi I-II-III-as tavak kezelőjének honlapján! Ez úton is szeretnénk, egyrészt aktív, jelenlegi tagjainkat tájékoztatni Egyesületünk aktuális helyzetéről, másrészt, a horgászhelyet kereső, horgászni vágyó sporttársak számára bemutatkozni. Kérjük, ismerkedjen vizeinkkel, az Egyesület életével, tájékozódjon az általunk kínált lehetőségekről. Reméljük, oldalunk felkelti figyelmét, és a közeli jövőben akár Egyesületi tagként, akár vendéghorgászként, körünkben üdvözölhetjük!

A DHSE vezetősége


TÁJÉKOZTATÓ A 2013. MÁJUS 23.-I TELEPÍTÉST KÖVETŐ HÍRESZTELÉSRŐL

Tájékoztatjuk a Délegyházi Horgász Sportegyesület tagjait, hogy a 2013. május 23.-i telepítést követően, a horgászok között a valóságnak nem megfelelő szóbeszéd indult el. Ennek lényege: az Egyesület által megrendelt, és a tenyésztő által elindított szállítmány egy része, nem az Egyesület vizeibe lett kihelyezve, és ez által meg lett károsítva az Egyesület.

Az említett állítás teljességgel alaptalan.

Az Egyesület a jelenlegi tenyésztővel – akivel immár három éve vagyunk jó kapcsolatban – a következő gyakorlatot folytatja: a megrendelt mennyiségű halat a tenyésztő a telephelyén tartályokba helyezi, majd leszállítja a megbeszélt telepítési helyszínre. Itt a tartályokból kosarakba szedjük a halat, ami először a mérlegre, majd mérés után közvetlenül a vízbe kerül. A mérést az Ellenőrző Bizottság valamelyik tagja ellenőrzi, jegyzetelve a halak kosarankénti súlyát. A telepítés folyamatát az Egyesület tagjai végzik, az a 6-8-10 fő, akiket össze lehet szervezni (sokszor nem kis nehézség árán) erre a néhány órára.

Az Ellenőrző Bizottság feljegyzését (telepítési jegyzőkönyv) a telepítés után a mérlegelő és a szállító is aláírja. A kihelyezett összes kg alapján kapja meg az Egyesület néhány nap múlva a tenyésztőtől a számlát, melynek adatai (kg/összeg) fizetés előtt ellenőrzésre kerülnek, majd indul az átutalás.

Az Ellenőrző Bizottság, a felmerült probléma miatt ismét átvizsgálta a telepítéssel kapcsolatos dokumentumokat és megállapította, hogy a 2013. május 23.-i telepítéssel kapcsolatban szabálytalanság nem történt. Ezzel egy időben két évre visszamenőleg minden telepítési dokumentum át lett vizsgálva, és a mérlegelési  jegyzőkönyvben szereplő mennyiség mindenhol megegyezik a leszámlázott mennyiséggel.

Az Egyesület telepítéssel kapcsolatos megkárosítása kétféle módon történhet:

  1. A szállító a telephelyen mérlegel, az ideérkezett hal ellenőrizetlenül kerül a vízbe, és elhisszük az állítását a mennyiségről (így valóban van lehetőség az állomány útközbeni „megcsapolására”)
  2. A telepítési helyszínre érkezett hal a mérlegelés után a kosárból nem a vízbe kerül, hanem vissza a tartályba (a jelentős számú szemlélődő láttára)

Telepítéseink nyilvánosak, aki kíváncsi ezekre, ill. szívesen részt venne segítőként, azt tisztelettel várjuk. Az előre meghirdetéssel azonban még akadnak nehézségeink, mivel a telepítés napja – a lehalászhatóság és szállítás körülményei miatt – általában nagyon rövid idővel a szállítás előtt derül ki, de igyekszünk erre is nagyobb gondot fordítani a jövőben.

A telepítésekkel kapcsolatos dokumentumok megtekinthetők, ezzel kapcsolatban a Vezetőséggel vagy az Ellenőrző Bizottsággal lehet egyeztetni.

Remélhetőleg a fent leírtak megnyugtatásul szolgálnak a 2013. május 23.-i telepítést követő híreszteléssel kapcsolatban.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket: A DHSE Vezetősége és az Ellenőrző Bizottság

Délegyháza, 2013. július 31. 


HORGÁSZENGEDÉLYEK VÁLTOZÁSA

Tisztelt Horgásztársak!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a horgászengedély árának változásáról.

Az éves területi jegyek árai:

Felnőtt - 27.000.- Ft

Ifjúsági/Családtagi - 13.500.- Ft

Gyermek - 1.200.- Ft

Halasítási díj (új belépőnek) - 10.000.- Ft

A horgászigazolvány/állami jegy érvényesítése:

Felnőtt - 4.100.- Ft

Ifjúsági - 3.100.- Ft

Gyermek - díjtalan (100.- Ft a fogási napló)

A 70 év feletti horgászok számára az igazolvány érvényesítésekor továbbra is csak a fogási naplót (100.- Ft) kell megfizetni, mivel részükre az állami jegy díjtalan, ill. a szövetségi tagdíjat  - egy korábbi Vezetőségi döntés alapján - az Egyesület gazdálkodásából rendezzük.

A számokat egyértelműsítve komplett (érvényesítés+ területi) horgászengedély árak:

Felnőtt - 31.100.- Ft

Családtagi - 17.600.- Ft

Ifjúsági - 16.600.- Ft

Gyermek - 1.300.- Ft

Új belépő esetén + 10.000.- Ft halasítási díj. Az ifjúsági új belépőnek nem kell halasítást fizetni, csak amikor átlép felnőtt kategóriába.

A horgászengedélyek kiváltásának helye továbbra is a VARSA Horgászcikk üzlet (Dunavarsány, Határ u. 70., 06/20-333-4871).

Tisztelettel kérjük a sporttársakat, hogy a horgászengedélyeket érvényesítésre - az adminisztráció jelentős megemelkedése miatt - lehetőség szerint, minél korábban hozzák el ill. adják le.


ŐSZI PONTYTELEPÍTÉS

Tisztelt Horgásztársak!

Az I-II-III-as tavakba 2012. november 07.-én  26 mázsa ponty telepítése történt.

A telepítést követő horgászati tilalom nem lett elrendelve.

Jó horgászatot kívánunk.

Sporttársi üdvözlettel: A DHSE Vezetősége


KÖZGYŰLÉS


A 2013. évi Közgyűlésre szóló meghívó magtalálható az Egyesületi élet menüpont alatt.


FIGYELEM

A honlapra felkerült a 2011. év összefoglalása a Hírlevél menüpont alatt, ill. a frissített Helyi Horgászrend.

 

 

NAGYON FONTOS!

A 2010. évtől, engedélyváltásnál, minden horgásznak büntetőjogi felelőssége tudatában írásbeli nyilatkozatot kell aláírni, melyben kijelenti, hogy nem áll horgászattal kapcsolatos eljárás, büntetés alatt, valamint, hogy fogási naplóját határidőig (január 10.) leadta. Ennek hiányában állami jegy nem adható ki. A Nyilatkozat valótlan tartalommal való kitöltését, a Halászati Hatóság 50.000,- Ft halvédelmi bírsággal büntetheti. Az FVM kötelezi és ellenőrzi az egyesületeket, hogy nyilvántartást vezessen, és igazolást adjon a fogási napló leadásáról. Ez komoly adminisztrációs feladatokat ró az egyesületekre, de a be nem tartása komoly anyagi szankciót von maga után.

A fogási napló leadási határideje: január 10.

Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy 2010-től új Országos Horgászrend lépett életbe, ezt a horgászengedély újításakor minden horgász (a gyermekek is) a szokásos dokumentumok (állami jegy, tagsági bélyeg, fogási napló) mellé megkapja. Kérjük az új Országos Horgászrend áttanulmányozását!

 

TELEPÍTÉS

A DHSE vezetősége új telepítési stratégiával szeretne igazodni a tagság igényeihez. Mivel tagjaink túlnyomó része, a tavak körül elhelyezkedő hétvégi házak tulajdonosaiból kerül ki, ezért értelemszerűen az átlagosan horgászatra fordított idő nagyobb hányada a május elejétől augusztus végéig terjedő időszakra koncentrálódik. Ez persze a jó idő korábbi beköszöntével, illetve kitolódásával jó néhány héttel megnövekedhet. A korábbi évek gyakorlata a telepítéseket illetően (fogásra alkalmas halakról beszélünk) a következő volt: április végén kb. 20 mázsa, június végén-július elején kb. 20 mázsa, novemberben kb. 40 mázsa hal került telepítésre. A visszajelzések azt mutatták, hogy a telepítést követően elég jól lehetett a halat fogni - de viszonylag rövid ideig. Különösen látványos visszaesést mutatott - már évek óta - az augusztus elejétől az őszi telepítésig tartó időszak. Ez a rendszer jól érzékelhetően hátrányosan érintette azokat a tagjainkat ill. vendéghorgászainkat, akiknek horgászati lehetősége inkább a nyári időszakra korlátozódik. Ezért a Vezetőség arra az álláspontra jutott, hogy a következő évben megpróbálja a telepítési rendszert olyan módon átalakítani, hogy több időpontban, de kisebb mennyiségekben történjen a halkihelyezés. Ez abból a szempontból is előnyös lehet, hogy a frissen telepített, táplálékot kereső állomány - a tapasztalatok szerint - a vízben már bent lévő, de esetleg "elülő" halrajokat is felzavarja, így azok is intenzívebben mozogni és táplálkozni kezdenek.

A 2009. évi utolsó telepítésünket, ezért már a fentiek figyelembevételével végeztük el, a rendelkezésre álló pénzünknek csak egy részét költöttük halvásárlásra, a fennmaradó rész (kiegészülve a 2010. évi területi engedélyekből befolyt összeggel) már az új telepítési stratégiát fogja szolgálni.

2009. november végén, ill. december elején az I-II-III-as tavakba területarányosan, 22 mázsa háromnyaras ponty, és 17 mázsa vegyes fehérhal (kárász, keszeg) került telepítésre.

2010. évben 10 különböző alkalommal került sor hal telepítésére. A kihelyezett fajok és mennyiségük a következőképp alakult: ponty – 10.250 kg; süllő – 420 kg; vegyes fehérhal (kárász, keszeg) – 1.400 kg; keszeg (vörösszárnyú, bodorka) – 1.570 kg. Összesen 13.640 kg halat telepítettünk, 9.998.700.- Ft értékben. Mint ahogy a horgászat közben tapasztalható volt, a telepítésre került hal egy része az előnevelt/egynyaras kategóriába tartozott, a kihelyezés ilyen irányú szemlélete, a vízben levő állomány darabszámának növelése érdekében szükséges. A továbbiakban is tervezzük az ilyen telepítéseket, azonban már a 2010 évinél lényegesen kisebb mértékben. Az idei évben a minél több horogérett méretű hal vásárlása a hangsúlyosabb feladat. A telepítések ilyen rendszerének következménye, hogy az átlagosnál gyakrabban akad horogra méreten aluli hal. Tisztelettel kérjük a horgásztársakat a méretkorlátozás fokozott betartására/betartatására, a kifogott méret alatti hal azonnali visszaengedésére!

ÜDÜLÉSI CSEKK

Tisztelettel tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket, hogy a DHSE és az Üdülési csekk Zrt. közötti szerződéskötés a tavalyi évben megtörtént, így lehetőség van a horgászengedély árának üdülési csekkel történő kifizetésére.

Mivel az Üdülési csekket a közeljövőben felváltja a Széchenyi Pihenő Kártya, a DHSE Vezetősége elindította a szerződéskötési folyamatoz a SZÉP Kártya kibocsátó intéznényekkel.